Danske Værdier i Europa

I 2016 udkom Danmarkskanonen, der fremhævede 10 unikke, danske værdier som hygge, kønsligestilling og tillid. Men hvilke værdier er særligt danske og hvilke har vi til fælles med resten af Europa? Og hvad gør EU på området?

Rollespil

Aktiviket, der engagerer eleverne

Sæt gang i EU-undervisningen med et rollespil. Eleverne vil træde ind i rollerne som politikere, journalister og interesseorganisationer og vil i løbet af fem timer opnå en grundig forståelse af beslutningsprocessen i EU. Læs mere om vores to aktuelle rollespil ved at klikke her.