Danske Værdier i Europa

I 2016 udkom Danmarkskanonen, der fremhævede 10 unikke, danske værdier som hygge, kønsligestilling og tillid. Men hvilke værdier er særligt danske og hvilke har vi til fælles med resten af Europa? Og hvad gør EU på området?

Samfundstanker

Kan EU redde klimaet?

Klimaspørgsmålet er et af de mest præsente politiske emner lige nu, og bogen rejser spørgsmålet, om EU kan finde en løsning.

Kan EU skabe fred i verden?

Verden er i forandring og i EU er man blevet rystet i sin grundvold, på grund af de seneste seismiske politiske rystelser, med Brexit og Trumps valg i US

Rollespil

Sæt gang i EU-undervisningen med et rollespil. Eleverne vil træde ind i rollerne som politikere, journalister og interesseorganisationer og vil i løbet af fem timer opnå en grundig forståelse af beslutningsprocessen i EU. Læs mere om vores to aktuelle rollespil ved at klikke her.