Et af de kontroversielle spørgsmål ved udvidelsen af EU i 2004 og 2007 var, om de 100 millioner nye EU-borgere fra første dag skulle have adgang til at søge arbejde i hele EU. Den fri bevægelighed for personer, varer, penge og tjenesteydelser er nemlig et helt grundlæggende princip i EU og en forudsætning for det indre marked.

Ved udvidelserne af EU lykkedes det 12 ud af 15 EU-lande at få overgangsordninger, der begrænsede adgangen for borgere fra de nye lande. Man frygtede, at lave lønninger og stor arbejdsløshed i de nye EU-lande ville medføre et stort indryk af østeuropæisk arbejdskraft. Denne frygt var en af hovedårsagerne til at briterne stemte for et brexit i 2016, hvor omkring én million polakker, alene, arbejder.

Danmarks sidste overgangsordning sluttede den 1. januar 2014, da rumænere og bulgarere fik lov til frit at rejse til Danmark. For øjeblikket bor og arbejder omkring 100.000 østeuropæere i Danmark. Det har resulteret i en ophedet debat om, hvorvidt de såkaldte østarbejdere ‘dumper’ løn og arbejdsvilkår i Danmark, eller om de snarere gør virksomheder i stand til at konkurrere bedre og dermed sikrer endnu flere arbejdspladser.

Den frie bevægelighed for mennesker, har sat sindene i kog og resulteret i en diskussion om, hvorvidt det danske velfærdssystem er truet af såkaldt ‘velfærdsturisme’ fra rejsende østeuropæere, eller om den fri bevægelighed snarere er af positiv økonomisk betydning for Danmark.

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, EU’s indre marked, social dumping, velfærdsturisme, konkurrencedygtighed, arbejdsløshed.

Artikler

Links

 • Polakker på vandring
  Temanummer, Magasinet NOTAT, januar 2015
  Temanummer, der fra forskellige tilgange undersøger indvandringen fra Østeuropa til Danmark.
 • Er østeuropæerne virkelig løntrykkere? (Den kan kun læses med abonnement)
  Artikel, Information, januar 2015
  Artiklen undersøger, om der er belæg for at mene, at arbejdskraft fra Østeuropa trykker lønnen i Danmark.
 • Ambassadør: Tal pænt om polakker
  Artikel, Jyllands-Posten, maj 2014
  Polens ambassadør i Danmark opfordrer i artiklen danske meningsdannere til at være opmærksomme på, hvordan man omtaler polakker i offentligheden.
 • Vogt dine lommer, polakkerne kommer
  Artikel, NOTAT, januar 2015
  Artiklen redegør på baggrund af et speciale for den negative vinkling i de danske medier af indvandring fra Østeuropa.