Er EU demokratisk?

Spørgsmålet om demokratiets tilstand i EU vækker ofte stærke følelser i den offentlige debat.

EU ligger i spændingsfeltet mellem et samarbejde på tværs af lande og en stat i sig selv. Derfor er demokratiet i EU noget andet end det vi kender fra Danmark. Der eksisterer dog en bred debat, hvor mange er enige om, at EU ikke er demokratisk nok – men også stor uenighed om graden af problemet, og løsningerne derpå. Alternativt er der folk som mener, at EU ikke kan tage de vigtige og nødvendige beslutninger, fordi EU er overdemokratiseret.

Den almene forståelse er, at der er demokratiske udfordringer. Her nævnes manglen på direkte valgte institutioner, at EU-Parlamentet er den eneste folkevalgte institution i EU og dens manglende myndighed til at stille lovforslag. Ydermere nævnes mangel på åbenhed, kontakt og inkludering af borgerne, manglende mediedækning og viden om EU.

Selvom nogen mener, at EU er demokratisk opbygget, er det et problem, at EU virker fjernt for de europæiske borgere. Undersøgelser viser, at kun under halvdelen af EU’s borgere føler, at deres stemme bliver hørt. Og ved sidste Europa-Parlamentsvalg stemte kun 42 procent af borgerne fra EU’s medlemslande. Derfor har man forsøgt at inkludere borgerne med borgerhøringer og borgerinitiativer, men virker det?

Hvis et EU borgerinitiativ får over én million underskrifter, fra mindst syv forskellige lande, kommer det på dagsorden i EU-kommissionen og har dermed mulighed for at blive omdannet til et beslutningsforslag. Dog er EU kommissionen ikke forpligtet til at videreføre det i systemet. Så der er stadig forhindringer for den enkeltes direkte indflydelse på systemet.

De store spørgsmål i debatten er derfor, hvordan vi kan gøre EU mere demokratisk? Og hvordan EU i højere grad kan inddrage borgerne.

Artikler

EU-demokratiet halter bagefter
Artikel, DEO, november 2017.
Jesper Vestermark Køber fortæller i artiklen om nogle af EU’s demokratiske udfordringer.

Politikere underprioriterer bevidst EU-politik
Artikel, DEO, oktober 2017
Artiklen fortæller, at EU-politikken bliver underprioteret af de danske politikere i Europa-udvalget.

Journalisternes vaner bremser EU-dækningen
Artikel, DEO, oktober 2017.
Artiklen fortæller om den begrænsede mediedækning af EU.

Kari: EU-eliten ignorerer de demokratiske problemer
Debatindlæg, Altinget, april 2017.
MEP Rina Ronja Kari kritiserer EU for ikke at dæmme op om de demokratiske udfordringer.

Kan EU overkomme den demokratiske krise?
Artikel, NOTAT, juni 2016.
Jesper Vestermark Køber fortæller om det demokratiske underskud, og om EU kan komme over de demokratiske udfordringer.

Hvor demokratisk er EU?
Kronik, Berlingske, Maj 2014.
Kronikken argumenterer for, at EU ikke har et demokratisk problem.

Fakta: Sådan fungerer EU’s borgerinitiativ
Artikel, Kristeligt Dagblad, Maj 2014
Et overblik over hvordan EU’s borgerinitiativ fungerer.

Det Europæiske borgerinitiativ
Europa Kommissionen, August, 2018
Overblik over hvilke borgerinitiativer som er igangsat og hvor i processen de er. 

Floppet EU-borgerinitiativ skal være lettere at bruge
Artikel, Information, september 2017
Det skal gøres lettere for borgerne at opstille EU borgerinitiativer.

Læs mere i lærebøgerne

EU – politik og økonomi, Peter Nedergaard (2009)
Intergovernmentalisme s. 50
EU og demokratiet, s. 52-54

Det politiske Europa, Hans Branner (2012)
Også krise for demokratiet? s 31- 34
EU – styrelse eller svækkelse af demokratiet? s. 53
Hvor stort er de demokratiske underskud s. 88- 100
Intergovernmentalisme s. 130-133

Europa på vej, Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen, Systime (2011)
Tema 4: Demokrati og EU’s fremtid, s. 111-129

Europa i Forandring, Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen & Marlene Wind (2017)
Om EU’s legitimitet, s. 273-282
Centrale debatter om demokrati i EU, s. 287-304
Euroskepsis, s. 304-308

Links

EU står ikke alene med sit demokratiske underskud
Debatindlæg, Jyllands-Posten, februar 2017.
Debat om at ikke kun EU har demokratiske problemer, men at det gælder hele det politiske system fra Folketinget til EU.

Et realistisk bud på et mere demokratisk EU
Artikel, Information, januar 2017.
Antoine Vauchez, professor i politisk sociologi, kommenterer på EU’s demokrati.

Hvad er demokrati i EU?
Magasinet NOTAT, august 2013.
Temanummer fortæller om, hvad demokratiet i EU består af. 

Hvordan får man indflydelse på EU?
Artikel, NOTAT, marts 2013.
Artiklen giver bud på, hvordan du som borger kan få indflydelse på EU. Både hvis man kun kan lægge en lille indsats, eller hvis man har flere ressourcer og søger større indflydelse.

Den europæiske vej fremad
Artikel, Information, april 2012.
Politikerne har svært ved at “sælge” EU til deres vælgere.

EU har brug for demokratisk kappestrid
Artikel, NOTAT, november 2011.
Den erfarne EU-journalist Ole Aabenhus forklarer til NOTAT, at EU først får reel opbakning, hvis demokratiet får et gevaldigt løft.

EU-Parlamentet: En grim ælling?
Artikel, Notat, marts 2009.
I denne artikel bliver du introduceret til de grundlæggende demokratiopfattelser, der eksisterer i diskussionen om fremtiden for EU-Parlamentet og det europæiske samarbejde.