EU-Kommissionen er den udøvende magt i EU-systemet. Med lidt god vilje kan man sige, at EU-Kommissionen er EU’s regering, styret af en regeringschef, eller i dette tilfælde en kommissionsformand. Det betyder, at det er Kommissionen der har initiativretten til at fremlægge nye lovforslag, som så skal behandles i Rådet og i EU-parlamentet.

Under Kul- og stålunionen hed det ikke Kommissionen, men Den høje Myndighed og havde betydelig mindre magt end i dag. I takt med EU’s integration har Kommissionen fået mere magt. Siden 2014 har Jean-Claude Juncker fra Luxembourg været formand for Kommissionen.

Kommissionen varetager mange af de samme funktioner, som regeringen gør i Danmark, men der er også forskelle. Kommissionen må bl.a. ikke stemme om egne forslag, kun stille dem, ydermere må Kommissionen ikke udpege nye kommissærer, uden Europa Parlamentets samtykke. De 28 kommissærer har hver deres kompetenceområde, én fra hvert medlemsland. F.eks. har der været meget fokus på den danske kommissær, Margrethe Vestager, konkurrencekommissæren, og at hun går i clinch med internationale virksomheder, for at varetage den fri konkurrence inden for det indre marked.

Kommissærerne sidder fem år ad gangen, og de fleste af dem har tidligere været ministre i deres egne lande. Det er kommissærernes pligt at arbejde for EU’s fælles interesser, hvilket de også skriver under på ved tiltrædelse, det vil sige, uafhængige af nationale interesser. Der er dog til stadighed politiske kampe mellem medlemsstaterne og EU-parlamentet, om hvem der har ret til at bestemme den kommende kommissionsformand, de direkte folkevalgte til EU-parlamentet eller de indirekte folkevalgte via nationale valg?

Artikler

EU-Oplysningen: Europa-Kommissionen – Initiativtager og kontrollant
Artikel, Folketingets EU-oplysning, december 2015
Introduktion til EU-Kommissionens funktion og historie.

Walter Hallstein: en diplomatisk drivkraft bag den europæiske integration
Artikel, Europa.eu, maj 2012
Historisk artikel om kommissionens første tid med fokus på Walter Hallstein, der var den første kommissionsformand.

Jacques Delors – solkongen af Bruxelles
Artikel, dr.dk, september 2014

God introduktion til den vigtigste og mest magtfulde kommissionsformand i EU’s historie.

Nationalstaterne har generobret magten i Europa
Artikel, Information, januar 2012
Med udgangspunkt i historien behandles Kommissionens nuværende rolle fra flere perspektiver.

Sådan udnævnes EU – Kommissionen
Artikel, dr.dk, juli 2014
Kort artikel, der på overskuelig vis forklarer, hvordan EU-Kommissionen bliver udnævnt.

EU’s folkevalgte vil udpege den næste kommissionsformand
Artikel, Altinget, februar 2018
Artiklen handler om de folkevalgte i EU-parlamentet, som også ved næste valg vil udpege kommissionsformanden via spitzenkandidat proceduren, hvilke betyder at den gruppe som får flest stemmer ved EP-valget, har ret til at vælge kommissionsformanden, for de næste 5 år.

Læs mere i lærebøgerne

EU – politik og økonomi, Peter Nedergaard (2009)

  • EU’s institutionelle system s. 14 – 21
  • Kommissionen s. 22 – 26

Det politiske Europa, Hans Branner (2012)

  • Hvorfor så kompliceret? S. 64 – 67
  • Kommissionen s. 67 – 68

Links

Kommissionen i Rom-traktaten
Kilde, DEO Undervisning, oktober 2014

Artikel 17 om EU-Kommissionen
Kilde, DEO Undervisning, oktober 2014

EMU: Europa-Kommissionen
Artikel, EMU
Artiklen fra EMU giver et overblik over Kommissionens funktioner og præsenterer en tidslinje over de vigtigste, historiske årstal.

Sådan vedtages en lov i EU
Artikel, Notat, januar 2014
Oversigtsartikel over hvordan EU’s lovgivningsproces fungerer

Grundlæggerne af EU
Artikler og videoer, europa.eu, senest besøgt maj 2017
Temaside om EU’s grundlæggere. Indeholder både artikler og små videoklip af bl.a. Walter Hallstein og Jean Monnet.

Fra fredens projekt til demokratisk udfordring
Essay, Notat, august 2013
Essay, der med et historisk udgangspunkt diskuterer EU’s demokratiske udfordring.

Folkevalgte frygter for demokratiet i EU
Artikel, Politiken.dk, maj 2013
Artikel, der beskriver spændingsforholdet og magtkampen mellem EU – Kommissionen og de folkevalgte i de nationale parlamenter.