Temapakke til danskfaget: EU og Fake News

Januar 2017. Der offentliggøres flere pressefotos fra Donald Trumps indsættelsesceremoni. Alle billeder viser tydeligt, at der er betydeligt færre mennesker end da Barack Obama blev indsat. På trods af dette vælger Sean Spicer, Trumps pressetalsmand, alligevel at kritisere pressen for ”bevidst, fejlagtig dækning” og proklamerer derefter, at ”dette var det største publikum, der nogensinde har overværet en indsættelse. Punktum”.

Fake news er overskriften for denne temapakke. De seneste år har man i Danmark ofte hørt om fake news, og hvordan det gør det vanskeligt at skelne mellem den objektive sandhed og manipulation. Snakken går på, at disse nyheder har en direkte indvirkning på befolkningen i forhold til, hvad man tror er rigtigt og forkert. Det er derfor vigtigt at forstå, hvad fake news er, hvordan fake news påvirker demokratiet og hvilken rolle medierne har i hele denne kabale.

Medierne kaldes ofte for ’den fjerde statsmagt’, og det gør de, fordi de historisk set har kontrolleret magthaverne og deres virke – det som amerikanerne kalder ”checks and balances”. Den fjerde statsmagt betragtes derfor som et uofficielt, men afgørende demokratisk organ på linje med den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Medierne er derfor i mange år blevet betragtet som værende den oplysende kilde, som kan forsikre befolkningen om, at demokratiet består og som har kapaciteten til at afdække eventuelle magtmisbrug som magthavernes såkaldte vagthund. Dog ser man nu om dage, at de traditionelle medier bliver presset af både andre, nye medier som Russia Today og sociale medier, som flere unge benytter mere og mere som kilde til nyheder.

De vestlige demokratier er derfor kommet under pres. For når fake news pludselig indtræffer og dermed skubber reelle nyheder ud på et sidespor – eller som minimum sår tvivl om deres rigtighed – hvad har det så af konsekvenser for magthaverne? Hvis fake news påvirker befolkningen og politikerne, så må de jo også påvirke demokratiet, som jo præges af netop befolkningen og politikerne. Vi står derfor i en kompliceret situation, hvor folk er nødt til at kunne gennemskue, hvad der henholdsvis er ægte og falske nyheder.

Formålet med nedenstående temapakke er, at eleverne skal kunne analysere og vurdere mediernes funktion i sociale, kulturelle og historiske sammenhænge. Derudover vil denne pakke give et uddybende kendskab til mediebilledet i dag.

Kilder