Den 1. marts 2017 lancerede EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, en såkaldt hvidbog med fem scenarier for EU’s fremtid. En hvidbog er et dokument, som EU-Kommissionen lægger frem til offentlig debat i forbindelse med langsigtede lovgivningsplaner. Hvidbøger omhandler typisk områder med størst prioritet for Kommissionen og med forslag til, hvordan politikken på et bestemt område kan udformes.

Baggrunden for Junckers hvidbog var ikke mindst Storbritanniens udmeldelse af EU samt en stigende skepsis blandt en række medlemslande mod den måde, EU-samarbejdet fungerer på i dag. De fem bud spænder fra mindre til mere samarbejde over et EU, hvor landene samarbejder på forskellige niveauer og i flere hastigheder.

Hvidbogen fik en blandet modtagelse. Nogle mener, at det er godt og nødvendigt, at Kommissionen viser vilje til at tage EU-samarbejdet op til overvejelse. Folk, som den franske præsident Emmanuel Macron, argumenterer for et øget samarbejde, og en dybere integration, bl.a. på det økonomiske-, migrations- og militære niveau. Andre mener, at ingen af de fem scenarier er løsningen på de problemer, som EU står overfor. Så i hvilken retning skal EU gå?

Nøglebegreber: EU’s fremtid, Brexit, EU-Kommissionen, demokrati, EU-lovgivning, den fri bevægelighed.

Artikler

  • Hvidbog legitimerer et EU i flere hastigheder
    Kronik, Tænketanken Europa, 6. marts 2017
    Analyse om EU’s fremtid med udgangspunkt i hvidbogen fra et EU-positivt synspunkt.
  • Frankrigs præsident lægger op til radikale EU-reformer
    Artikel, Jyllands-Posten, september 2017
    Artiklen tager udgangspunkt i den franske præsident Emmanuel Macron’s tale, ved det franske universitet Sorbonne, for et stærkere samarbejde i EU. Der skal bl.a. være et paneuropæisk samarbejde inden for migration- og sikkerhedspolitikken.