Lobbyisme er den uformelle aktivitet, der foregår, når personer eller organisationer forsøger at påvirke politiske beslutninger. Ordet stammer fra ‘lobby’. Oprindeligt var lobbyister nemlig folk, der henvendte sig politikere i gangene mellem de officielle mødelokaler.

I dag er lobbyisme fuldstændigt normalt når det gælder lovgivende processer og det gør sig gældende både i København, Washington og Bruxelles. I Bruxelles er der omkring 25.000 lobbyister, som repræsenterer mange forskellige interesser. En lobbyist fra Greenpeace vil måske forsøge at påvirke politikerne til at indføre mere grøn energi, mens en lobbyist fra olieindustrien måske vil gøre det modsatte. Det i sig selv er i fuld overensstemmelse med de demokratiske værdier.

Dog mener nogen, at lobbyisternes store indflydelse på EU-lovgivningen er udemokratisk. Argumentet er, at lobbyisterne har en magt, der burde være forbeholdt de folkevalgte. Andre påpeger, at der er en skævhed i og med, at virksomhedsinteresser er bedre repræsenteret i Bruxelles end eksempelvis forbrugerinteresser. Det skyldes at virksomheder ofte har flere penge og ansatte i Bruxelles, og derfor bedre mulighed for at påvirke lovgivningen. Alligevel er de fleste EU-politikere enige om, at lobbyisme – indenfor bestemte rammer – er et nødvendigt redskab. Politikerne har ganske enkelt ikke tid til selv at indhente al den ekspertviden, de skal bruge.

Spørgsmålet er så hvor grænsen mellem det at være ekspert, eller vidende på et område, og lobbyist, altså i ordets forstand som én der har personlige interesser for at vende de lovgivende beslutninger i éns egen retning, går?

Artikler

Forskere: EU-lobbyisme bør reguleres
Artikel, Altinget, april 2016.
Professor i statskundskab Gert Tinggaard Svendsen og lektor i økonomi Urs Steiner Brandt debatterer bedre regulering af lobbyisme i EU.

DE: Forskere tager fejl om lobbyisme
Artikel, Altinget, april 2016.
EU-chef i Dansk Erhverv, Kasper Ernest, fortæller om den allerede eksisterende regulering af lobbyisme i EU fra lobbyist-perspektiv.

»Lobbyisme har en dårlig klang, fordi folk ikke forstår det«
Interview, Politiken, 2016.
EU-lobbyist Timme Døssing fortæller om misforståelserne ved lobbyisme.

OVERBLIK – Titusinder af lobbyister belejrer Bruxelles
Artikel, DR, maj 2014.
Artiklen giver et overblik over de mange lobbyister i Bruxelles. 

Her er EU’s danske lobbystjerner, du aldrig har hørt om
Artikel, Altinget, marts 2018
Mange af toplobbyisterne i EU er danskere, og artiklen giver et overblik over de mest prominente danske lobbyister, som man ikke høre om i medierne, til hverdag.

Læs mere i lærebøgerne

EU – politik og økonomi, Peter Nedergaard (2009)
Antal frivilligt registrerede interesseorganisationer og lobbyvirksomheder (2007), s. 39
Euroorganisationer, s. 40
Neofunktionalismen, s. 48

Det politiske Europa, Hans Branner, (2012)
EU som redskab for den private kapital, s. 86-87

Europa på vej, Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen, Systime (2011)
Interessegrupper og lobbyisme, s. 92-95 

Europa i Forandring, Morten Kelstrup, Dorte Sindbjerg Martinsen og Marlene Wind (2017)
Interessevaretagelse i EU, s. 138-144
EU-institutionerne og lobbyismen, s. 144-149
Hvilke interesser er repræsenteret i Bruxelles?, s. 149-15

Links

Lobbyisme
Podcast, Ræson, oktober 2017.
EU-ekspert Peter Nedergaard fortæller om hvordan lobbyisme spiller en rolle i EU, og hvordan de påvirker den politiske beslutningsproces.  

Nyt åbenhedsregister skal give mere klarhed over lobbyisme
Oversigt, Europa Parlamentet, januar 2018
Oversigt over den registreret lobbyisme i EU

L&F: Engagement giver indflydelse i EU
Artikel, Altinget, april 2016.
Annette Toft, direktør for Landbrug & Fødevarer i Bruxelles, fortæller om åbenheden fra et lobbyist-perspektiv.

TJEK GRAFIK: DE MEST MAGTFULDE DANSKE LOBBYISTER I EU
Oversigt, Fagbladet 3F, juni 2015.
Artiklen beskriver ved hjælp af grafik de danske mest magtfulde lobbyister i Bruxelles.

EU-parlamentarikere: Lobbyister er nødvendige
Artikel, Altinget, august 2014.
To danske MEP’er fortæller om nødvendigheden af lobbyister i Bruxelles.

Demokrati i løveburet: Junglelov og åbenhed i EU-lobbyismen
Artikel, Magasinet Europa, april 2012
Analyse af EU’s institutioner og forholdet til lobbyisme

NOTAT – Lobbyist skal beskytte forbrugerne
Magasin om demokrati og Europa, marts 2012
Det bliver kritiseret, at lobbyister sidder i flere organisationer hvor der kan være interessekonflikter, men kommissionen accepterer det.

NOTAT – EU og Ytringsfrihed
Magasin om demokrati og Europa, marts 2010
I dette temanummer af NOTAT finder du artikler, der handler om, hvorvidt et frivilligt register nytter, når mange alligevel ikke ønsker at lade sig registrere. 

NOTAT – Kommissionens magtfulde rådgivere
Magasin om demokrati og Europa, september 2010
Dette temanummer af NOTAT handler om Kommissionens rådgivere, og den relativt store indflydelse de har på lovgivningsprocessen.

NOTAT – Lobbyisme
Magasin om demokrati og Europa, april 2008
Dette temanummer af NOTAT ser på lobbyismen i Bruxelles fra en kritisk vinkel. Det gennemgår forskellige af EU’s beslutningsprocesser, der har været påvirket af lobbyisme, situationen i USA, lobbyregistering, græsrødder og EU-institutioner. 

Corporate Europe Observatory
Hjemmeside, Coporate Europes Observatorys
Organisationen Corporate Europe Observatory holder øje med lobbyvirksomheder i Bruxelles og uddeler prisen ‘The angry mermaid’ til det firma, som har gjort mest for at forpurre en effektiv indsats mod klimaforandringerne. 

Public Affairs Group
Hjemmeside, Public Affairs Group
Hjemmesiden tilhører et dansk konsulentbureau, som vejleder firmaer i lobbyarbejde. Ved at navigere rundt på siden kan man læse en række korte tekster om firmaets formål, erfaring med mere. Hjemmesiden kan give et billede af lobbyvirksomhed indefra. 

EU’s åbenhedsregister
Her findes alle registrerede lobbyister.