Den 26. april 2017 præsenterede EU-Kommissionen “Den sociale søjle”, som har til formål at skabe et mere retfærdigt og socialt Europa. Et af hovedområderne handler om rimelige arbejdsforhold. Herunder ordentlige lønninger, der skal begrænse omfanget af fattigdom i EU.

Tiltaget er dog også et svar på en udbredt kritik af den fri bevægelighed på beskæftigelsesområdet. Når arbejdstagere flytter over grænserne, kan det nemlig føre til løn-trykkeri og social dumping. Eksempelvis får mennesker fra Østeuropa ofte en lavere løn for deres arbejde i Nordeuropa i forhold til de kolleger, der er statsborgere i det pågældende land.

EU-Kommissionen har igennem længere tid talt om muligheden for at indføre en mindsteløn i EU. En lang række lande har allerede en lovpligtig mindsteløn, heriblandt Tyskland, hvor de 10 % lavestlønnede i befolkningen, har nydt godt af en forbedring af mindstelønssatsen. Det har man dog ikke i bl.a. Danmark, Sverige og Finland, hvor løn- og arbejdsvilkår i høj grad aftales mellem arbejdsmarkedets parter – den såkaldte nordiske arbejdsmarkedsmodel. Her har ønsket om lovpligtig mindsteløn derfor mødt stor modstand.

Så spørgsmålet er, om en fælles lovfastsat mindsteløn, på europæisk plan, vil være svaret, i kampen for et socialt retfærdigt Europa.

Nøglebegreber: Fri bevægelighed, arbejdsmarkedspolitik, social dumping, fattigdom, ulighed, mindsteløn.

Artikler

Links