EU’s grænse mod syd oplever et pres fra mennesker, som forsøger at komme til Europa uden indrejsepapirer. EU’s reaktion på problemet er at skærpe grænsekontrollen og arbejder for at bekæmpe menneskesmugling. Når mennesker transporteres ulovligt over grænser, oftest mod betaling, er der tale om menneskesmugling. Menneskesmugling sker typisk ved, at de smuglede personer har givet samtykke, og målet kan være at søge asyl i et andet land.

EU’s direktiv 57/2001 er et eksempel på, hvordan EU forsøger at bekæmpe menneskesmugling til Europa. Direktivet pålægger transportselskaber at betale returbilletten for passagerer, der ikke opnår opholdstilladelse i modtagerlandet. I praksis betyder det, at private fly- og færgeselskaber ikke lader asylansøgere købe almindelige billetter, fordi de ikke har opholdstilladelse forud for rejsen.

Uden lovlige flugtruter til Europa har asylansøgere ingen anden reel mulighed end at stole på menneskesmuglere og betale en mangedoblet pris for transporten til Europa, sammenlignet med hvad det ville koste, hvis asylansøgere kunne købe en standard flybillet. Yderligere skaber det gråzoner for hvornår man er frivillig, eller humanitær, som hjælper folk, og betegnelsen som menneskesmugler.

EU’s strategi bliver kritiseret for at stå i modsætning til Flygtningekonventionen og menneskerettighederne. Det er en menneskeret at søge om asyl og beskyttelse fra forfølgelse. Flygtningekonventionen slår fast, hvem der har ret til beskyttelse, og pålægger et land at behandle asylansøgninger fra mennesker på flugt, uafhængigt af om de har indrejsepapirer eller ej – Dette kan dog komme i overensstemmelse med Dublin forordningen, som siger at asylbehandlingen skal ske det sted som asylansøger først søgte asyl i.

Nøglebegreber: menneskesmugling, Flygtningekonventionen, asylansøger, flygtning, grænsekontrol, menneskerettighederne, EUROPOL

Artikler

 • Danskere anklages for menneskesmugling på Lesbos
  Artikel, Jyllands-posten, maj 2018
  Artiklen omhandler to frivillige danskere, Salam Aldeen og Mohammed El-Abbassi, som tog til den græske ø Lesbos som frivillige og blev sigtet for menneskesmugling af de græske myndigheder.
 • Flygtningekrisen – proportioner, myter og løsninger
  Artikel, Modkraft, november 2016
  Thomas Gammeltoft-Hansen har skrevet en bog om flygtningekrisen, og artiklen redegør for migrationsforskerens pointer. Her kan du læse om problemets størrelse, myter og realistiske løsninger i en anmeldelse af bogen.

Links

 • Europol: Menneskesmuglere tjente op til 40 milliarder i fjor
  Artikel, Politiken, januar 2016
  Ifølge Europol tjenes der milliarder af kroner på at smugle mennesker til Europa.
 • Lisbeth Zornig idømt bødestraf for menneskesmugling
  Artikel, Politiken, marts 2016
  Flere danskere er blevet dømt for menneskesmugling efter at have kørt flygtninge gennem Danmark, da grupper af flygtninge gik langs de danske motorveje for at komme til Sverige i september 2015. Denne artikel giver et eksempel på, hvordan man også kan straffes for menneskesmugling uden at tilhøre et kriminelt netværk eller tjene penge på at fragte mennesker.
 • Danske taxachauffører kører asylansøgere over Øresund
  Artikel, Berlingske, august 2016
  I juli 2016 blev seks danske taxachauffører stoppet af svensk politi mistænkt for menneskesmugling, fordi de kørte asylansøgere over Øresundsbroen.
 • EUROPOL
  Hjemmeside
  Europol er EU’s politienhed, der bl.a. arbejder for at bekæmpe terror og begrænse menneskesmugling.
 • Danmark og Europol
  Artikel, Folketingets EU-Oplysning
  I 2017 træder en ny forordning i kraft inden for Europol-samarbejdet, der indebærer, at samarbejdet mellem medlemslandene bliver overstatsligt. På grund af det danske retsforbehold har Danmark været nødt til at få en særaftale for fortsat at have adgang til Europols database.