De overnationale institutioner som Kommissionen og EU-parlamentet, udgør den ene halvdel af det europæiske fællesskab – den anden halvdel består af de nationale medlemslandes repræsentationer, ministrene. De deles op i to forskellige institutioner; Det Europæiske Råd og Ministerrådet.

Det Europæiske Råd, er nationalstaternes flagskib i det europæiske samarbejde. Det består af medlemslandenes regeringschefer, men til møderne er der også adgang for kommissionsformanden, EU’s udenrigschef og formanden for Det Europæiske Råd. Det er ved disse møder, at større beslutninger for EU’s fremtid, eller igangværende kriser, så som finanskrisen og flygtningekrisen, bliver håndteret.

Ministerrådet består af de specifikke fagministre. Det vil sige, at når det handler om landbrugspolitik, så mødes landbrugsministrene fra de forskellige lande, og hvis det handler om handelspolitik, så mødes handelsministrene.

Det Europæiske Råd har eksisteret siden 1975, men blev først skrevet ind i Maastricht-traktaten i 1993. Dets rolle er at være et fortroligt mødested for regeringslederne, som på topmøder bliver enige om EU’s overordnede retning.

Ministerrådet har eksisteret siden Kul- og stålunionens oprettelse i 1952. Selvom EU-Parlamentet har fået mere magt på især Ministerrådets bekostning, så er Ministerrådet stadig en af de mest magtfulde institutioner i EU.

Artikler

Talsmand forklarer: Det laver en EU-præsident
Artikel og video, TV2, juni 2014
Med tekst og video forklares det, hvad EU-præsidenten laver.

Præsidenten fører pennen
Artikel, Information, juli 2014
Med fokus på magtaspektet bliver EU-præsidentens magt vurderet og diskuteret.

Ministerrådet
Artikel, Folketingets EU-oplysning, februar 2010
I en kort og præcis artikel præsenteres Ministerrådets funktioner og organisering.

Sådan vedtages en lov i EU
Artikel, NOTAT, januar 2014
Oversigtsartikel, der kort og præcist forklarer, hvordan lovgivningsproceduren fungerer i EU.

Fra fredens projekt til demokratisk udfordring
Analyse, NOTAT, august 2013
Analyse, der med et historisk udgangspunkt diskuterer EU’s demokratiske udfordring.

Læs mere i lærebøgerne

EU – politik og økonomi, Peter Nedergaard (2009)

  • Ministerrådet s. 26 – 29
  • Det Europæiske Råd s. 30 – 31
  • EU og demokratiet s. 52 – 54

Det politiske Europa, Hans Branner (2012)

  • Ministerrådet s. 68 – 69
  • Det Europæiske Råd s. 72
  • Hvor stort er det demokratiske underskud? S. 79 – 85

Links

Uforpligtende snak ved EU’s topmøder
Kronik, Politiken, december 2005
Giver et historisk og kritisk rids af Det Europæiske Råds rolle i EU.

Nationerne har sejret
Artikel, Information, juni 2009
Sætter Europa – Parlamentet og Ministerrådet ind i en større historisk kontekst.

DR om Ministerrådet
Artikel, DR.dk, oktober 2014
Kort artikel om Ministerrådet.

Formandskabet for EU-rådet
Artikel og video, Det Europæiske Råd
Artiklen og videoen fra Det Europæiske Råds egen hjemmeside beskriver hvilke opgaver, der indgår i formandsskabet for Ministerrådet.

Stemmeregler – hvordan stemmer Rådet?
Artikel og video, Det Europæiske Råd
Artiklen og videoen fra Det Europæiske Råds egen hjemmeside forklarer, hvordan stemmereglerne i Rådet fungerer. Desuden er der henvisninger til uddybende forklaringer om de forskellige flertalsregler.