Hvem bestemmer egentlig i EU?

I DEO’s seneste rollespil: ’Spillet om EU-Parlamentet’ skal spillerne kæmpe om magten i EU.

Her på siden kan I finde alt I har brug for. Kig dig jer lidt omkring eller kontakt DEOundervisning, hvis I ønsker at få os ud som spilleledere

EU-Parlamentet er de direkte folkevalgte politikere der sidder i EU, men hvor stor indflydelse har parlamentarikerne egentlig? I dette rollespil kommer I helt tæt på to af de områder, hvor EU-Parlamentet har direkte indflydelse. Det gælder den lovgivende fase, men også når der skal vælges ny formand for EU-Kommissionen.

Første del af rollespillet byder på stærke forhandlinger i Parlamentet efterfulgt af afstemninger.

Over 80 millioner tons plastik flyder rundt i verdenshavene som affald. Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet skal sammen komme frem til EU-lovgivning, der kan løse problemet.

EU-Kommissionen er startet med at komme med et lovforslag, så vi i fremtiden undgår at affaldet ryger i havet. Det er nu op til EU-Parlamentet om de vil stemme for lovforslaget eller ej. Men de skal også have Ministerrådet med på den, før loven går igennem.

 

I anden del skal EU-Parlamentet afgøre hvem der skal være den nye formand for EU-Kommissionen. Parlamentet har valgt at tage deres rolle, som den der skal godkende kommissionsformanden, meget seriøst og vil derfor kun godkende deres egen formand. Men hvem skal deres egen formand være. Partigruppeformændene skal holde valgtaler, mens deres særlige rådgivere prøver at skaffe stemmer på tværs af partierne. Der er derfor budt op til stærke alliancer, lobbyisme og lokumsaftaler, når EU-Parlamentet skal vise deres magt overfor de andre EU-institutioner.

Til læreren

Lærervejledning
Stemmeseddel

Dagens program

TidsforbrugProgrampunkt
20 minVelkomst og introduktion
Eleverne sætter sig ved deres gruppeborde, der hver er markeret med et skilt.
Spillelederen (Antonio Tajani) byder velkommen og gennemgår dagens program.
115 min1. session: Lovgivning om plastikaffald i havene.
Lige nu flyder der 80 millioner tons plastik rundt i verdenshavene. Det skal der gøres noget. EU-Kommissionen har derfor fremsat et lovforslag, som Parlamentet i denne session både skal komme med ændringer til og stemme om de vil vedtage.
Forberedelse  og lobbytidca. 45 min. Forhandlinger og afstemning  ca. 70min.
75 min2. session: Valg af formand for EU-Kommissionen
EU-Kommissionen skal have en ny formand. Partigruppernes formænd stiller op til valg. Efter valgtalerne stemmer Parlamentet om, hvem der skal være den nye formand.
Forberedelse ca. 35 min. Taler og afstemning ca. 30 min.
15 minAfslutning og evaluering

Partigrupper

Her er en oversigt over dit partis plads i parlementet . Find dit parti og læs om din rolle til dagen

 

EPP      
Det Europæiske Folkepartis Gruppe
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

S&D
Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlementet
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

ECR
De Europæiske Konservative og Reformister
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

ALDE
Gruppen Alliance af Liberale og Demokrater fra Europa
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

Grønne/EFA Gruppen
De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

Formanden – Medlem af miljøudvalget – Særlig rådgiver for formanden – Særlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

GUE/NGL
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

EFDD
Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

ENF
Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa
FormandenMedlem af miljøudvalgetSærlig rådgiver for formandenSærlig rådgiver for medlem af miljøudvalgt – Presserådgiver

Grønne/EFA Gruppen
De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance

GUE/NGL
Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre

EFDD
Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati

ENF
Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Information til eleven

Forbud
Hvis Parlamentet stemmer for en lovgivning, hvor engangsplastik bliver forbudt, vil det betyde meget mindre plastik i havene. Ved at forbyde plastik forebygger vi problemet i sådan en grad, at plastikaffald ikke kan lade sig gøre. Det vil derfor være det mest miljørigtige at gøre.

Genbrug
Hvis Parlamentet stemmer for en lovgivning, hvor alt engangsplastik skal kunne genbruges, vil det sikre en længere levetid for plastikken og dermed undgår vi en brug-og-smid-ud kultur. Det betyder også, at vi vil kunne genbruge den plastik der bliver samlet op fra havene. Desværre undgår vi ikke, at nogle stadig vil smide plastik i naturen.

Bionedbrydeligt
At skifte alt engangsplastik ud med bionedbrydeligt plastik kan lyde som en rigtig god løsning, men desværre kan bionedbrydeligt plastik ikke nedbrydes i naturen. Det kan kun nedbrydes på fabrikker, og vi undgår derfor ikke plastik i havene. Bionedbrydeligt plastik kan heller ikke genanvendes. Derfor kommer vi heller ikke ud af den brug-og-smid-væk-kultur, som mange mener er årsagen til plastik i havene.

Skrald
Hvis EU-Parlamentet stemmer for, at engangsplastikken skal ende som skrald vil det betyde, at vi ikke gør noget ved problemet. Her vil alt engangsplastik ende på lossepladsen.

EU-Kommissionen
EU-Kommissionen er den udøvende magt i EU-systemet. Det er dem der har initiativretten til at fremlægge nye lovforslag. De kommer derfor med et lovforslag, som så skal behandles i Ministerrådet og i EU-Parlamentet. EU-kommissionen arbejder for EU’s interesser. Der sidder en kommissær fra hvert medlemsland, der har sit eget område. F.eks. er danske Margrethe Vestager konkurrencekommissær. Hun skal derfor sikre sig, at alle lever op til den EU-lovgivning der er på konkurrenceområdet.

EU-Parlamentet
EU-Parlamentet består 751 medlemmer fra alle 28 medlemslande. Der bliver valgt et forskelligt antal mandater ind fra hvert medlemsland, afhængigt af medlemslandets størrelse. Næste gang vi skal til valg, skal vi f.eks. vælge 14 mandater ind fra Danmark. I EU-Parlamentet sidder medlemmerne ikke sammen med dem, de deler nationalitet med. Derimod sidder de sammen i partigrupper på tværs af nationalitet. Der er 8 forskellige partigrupper i EU-Parlamentet.

Ministerrådet
Ministerrådet er ikke ét råd. Derimod er det mange forskellige råd, hvor der sidder ministre fra alle EU-landene. Ministerrådet er sammen med EU-Parlamentet den lovgivende magt i EU. Det er dem, der skal stemme for, at en EU-lov kan gå igennem. Ligesom Parlamentet må de også gerne komme med ændringer til lovforslaget. Når der skal vedtages miljølovgivning i EU, er det derfor alle miljøministrene der mødes og forhandler loven igennem.

Formanden for EU-Kommissionen
Formanden for EU-kommissionen er den mest magtfulde EU-politiker. Det er ham der mødes med stats- og regeringslederne i resten af verden og det er også ham der leder kommissionens arbejde og dermed sætter retningslinjerne for EU. Ifølge Lissabon-traktaten fra 2009 skal EU-Parlamentet godkende kommissionen. Det førte i 2014 til at EU-Parlamentet kun ville godkende den formand, som de selv havde valgt. Før i tiden var de stats- og regeringslederne fra alle medlemslandene, der bestemte hvem formanden for EU-Kommissionen skulle være.

Få DEOundervisning ud på din skole!

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Telefon: 22 33 87 77